risico inventarisatie & evaluatie

Is de werkomgeving binnen jouw organisatie veilig en gezond? Zijn de getroffen voorzorgsmaatregelen voldoende? Een goede risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) geeft antwoord op deze vragen.

Praktijkgericht 

De RI&E is praktijkgericht, er wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de organisatie en medewerkers worden in het proces betrokken. De Arbo-coördinator en/of preventiemedewerker binnen de eigen organisatie kan de RI&E zelf beheren.

Drie-in-één 

Een goede en volledige RI&E omvat naast de standaard elementen van een VGW (Veiligheid Gezondheid Welzijn)-brede RI&E ook indicatieve metingen van het binnenklimaat en aandacht voor werkdruk en werkbelasting onder medewerkers. Deze RI&E heeft een praktijkgerichte aanpak en geeft een compleet beeld van de situatie. Indien blijkt dat extra onderzoek noodzakelijk is, zullen wij adviseren een verdiepende RI&E uit te voeren.

De belangrijkste uitgangspunten van de RI&E zijn:

  • de RI&E sluit aan op de behoeften en omstandigheden binnen de organisatie 
  • de RI&E is het startpunt van het voortdurend behouden en verbeteren van een gezonde en veilige werkomgeving. De voortgang wordt periodiek geëvalueerd
  • veilig en gezond werken maakt deel uit van het Arbo-beleid en de bedrijfsvoering
  • de RI&E en het verbeteringsproces kan door eigen medewerkers worden bewaakt en voortgezet

Onze Risico Inventarisatie & Evaluatie wordt uitgevoerd door een ervaren arbeidshygiënist. Neem voor meer informatie of een offerte telefonisch contact met ons op 020-753 15 67 of stuur een e-mail naar info@ergoprofs.nl.

Werkplekonderzoek

preventief of klacht gerelateerd

Werkplekonderzoek Direct offerte aanvragen