werkplekonderzoek productie & industrie

ErgoProfs hanteert een pragmatische aanpak met optimale functionaliteit van de werkplek als uitgangspunt en de richtlijnen en wettelijke kaders inachtnemend.

inhoud van dit adviestraject

 • Het in kaart brengen van het werkgedrag en – gewoonten van de medewerkers, de ergonomische omstandigheden en de fysieke en mentale belasting door middel van observatie, het maken van beeldopnames en houden van interviews met de betrokken medewerkers.
 • Het identificeren van de knelpunten.
 • Het aanpassen van de werkplek.
 • Het aanleren van gezond werkgedrag. De betrokken medewerkers zullen ter plekke direct toepasbare tips en advies krijgen.
 • Een adviesbrief waarin de bevindingen worden samengevat en een advies wordt gegeven voor noodzakelijke en gewenste aanpassingen voor het verbeteren van de werkplek(ken) gelet op wettelijke eisen en actuele ergonomische richtlijnen.

resultaat

Er wordt samen met de medewerkers toegewerkt naar een manier van werken waarbij er sprake is van zo min mogelijk risico op overbelasting. De aanpassingen worden daar waar mogelijk direct doorgevoerd. Wij streven naar optimale doelmatigheid van de werkplek met in acht neming van de wettelijke richtlijnen.

Dit werkplekonderzoek is zeer geschikt voor onder andere:

 • Baliemedewerkers
 • Bibliotheekmedewerkers
 • Productiemedewerkers
 • Cassières
 • Apothekers
 • Laboranten

TESTIMONIALS

ADVISEUR NODIG?

Wij stellen graag vrijblijvend een offerte voor je op.

STUUR EEN BERICHT

  CONTACT DETAILS