Preventie fysieke klachten

Arbeidsgebonden klachten aan het bewegingsapparaat zijn verantwoordelijk voor 11% van het huidige aantal verzuimdagen in Nederland; dit kost het bedrijfsleven jaarlijks 1,3 miljard euro. Een daling in het aantal verzuimdagen door preventief werkplekadvies kan daarom grote financiële besparingen opleveren.

Hoe ontstaat RSI?

Het menselijk lichaam is niet geschikt om gedurende een langere periode statisch werk te verrichten.

Lees meer

Hoe ontstaat RSI?

RSI-klachten voorkomen

Een goed ingerichte werkplek is belangrijk bij het voorkomen van RSI, maar biedt geen garantie.

Lees meer

RSI-klachten voorkomen

RSI-preventieoefeningen

De kans op RSI-gerelateerde klachten kan aanzienlijk verminderd worden door regelmatig RSI-preventieoefeningen te doen.

Lees meer

RSI-preventieoefeningen

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat de werkplek op kantoor is. Termen als het nieuwe werken en thuiswerken hebben hun intrede gedaan. Dit vergt een nieuwe benadering van de kantoorwerkplek voor zowel de werkgever als de werknemer.

Dynamisch werken

Een gezonde werkplek is ergonomisch en dynamisch. Voor ErgoProfs betekent dit dat de werkplek veilig is, waarbij de omgeving is afgestemd op de gebruiker en waarin beweging wordt gestimuleerd. Dynamisch werken met behoud van productiviteit is hierbij een belangrijk uitgangspunt, de combinatie van gezonde werkomstandigheden, beweging, afwisseling van werkhouding en passende werkplekinstellingen zijn essentieel bij het voorkomen van fysieke klachten aan het bewegingsapparaat.

offerte aanvragen

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken refereert naar plaats- en tijdsonafhankelijk werken. De medewerker hoeft niet meer altijd op kantoor aanwezig te zijn om zijn werkzaamheden te verrichten. Er mag thuis gewerkt worden en er niet per se op gezette tijden. Voor beide situaties geldt natuurlijk dat de werktaken dit moeten toestaan. Daarom zijn niet alle functies even geschikt voor het nieuwe werken.

Wanneer een organisatie kiest voor het nieuwe werken zal het kantoor niet in zijn geheel verdwijnen. Dit blijft een plaats om collega’s te ontmoeten, besprekingen te houden of regelmatig een dag te werken. Door deze aangepaste manier van werken kan het kantoor anders worden ingericht. Minder en eenvoudig instelbare werkplekken zijn kenmerkend.

Indien je als werkgever thuiswerkend personeel hebt, dien je toe te zien op een ergonomische thuiswerkplek. De thuiswerkplek moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de kantoorwerkplek. Een passende stoel en bureau die aan de Arbo-richtlijnen voldoen moet voorhanden zijn.

Ook de verantwoordelijkheid van de werkgever met betrekking tot voorlichting is van toepassing op de thuiswerkplek. De werkplekadviseur van ErgoProfs verzorgt daarom ook online werkplekadvies voor de thuiswerkplek van de medewerker.

STUUR EEN BERICHT

    CONTACT DETAILS