PREVENTIEF ERGONOMISCH ADVIES

Preventief werkplekonderzoek is gericht op het verminderen van fysieke overbelasting en het voorkomen of verminderen van klachten aan het bewegingsapparaat. Naast een goed ingestelde werkplek, advies over de werkhouding en het beweeggedrag, speelt ook de werkomgeving en het binnenklimaat een belangrijke rol bij verzuimpreventie.

Kennisoverdracht

Het maken van gezonde keuzes en gedragsverandering begint bij de juiste kennis. Informatie over de gevolgen van ongezond zitgedrag is de basis voor het voorkomen van werk-gerelateerde klachten. Door het aanbieden van preventief werkplekadvies zorg je ervoor dat medewerkers zelf beschikken over de juiste ergonomische basiskennis. Op basis van het bestaande kennisniveau en de reeds getroffen maatregelen kunnen wij een plan van aanpak opstellen om samen met de medewerker een dynamische en passende werkplek te creëren.

Door de medewerkers te voorzien van direct toepasbare kennis over het instellen en aanpassen van de bureaustoel en het bureau zijn zij in staat om in zeer korte tijd iedere werkplek naar eigen behoefte in te stellen. Dit maakt ons aanpak ook zeer geschikt voor het werken in een flexwerkomgeving.

Metingen binnenklimaat

Een slecht binnenklimaat en verkeerde opstelling van de werkplek kunnen klachten veroorzaken. Tijdens het werkplekonderzoek wordt gebruik gemaakt van professionele meetapparatuur om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het binnenklimaat. Er worden verschillende metingen verricht (temperatuur, licht en luchtvochtigheid) in de ruimten waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.  Daarnaast wordt gelet op de juiste opstelling van de werkplek ten opzichte van lichtinval en/of luchttoevoer.

Persoonlijk beweeggedrag

Een goed ingestelde werkplek is de juiste basis maar geeft geen garantie voor gezond (zit-)gedrag. Door verkeerd bewegen en/of langdurig stilzitten kunnen spieren overbelast raken, dit kan (permanente) schade veroorzaken. Door de medewerker meer inzicht te geven in bestaand gedrag en alternatieve methoden aan te reiken om dynamisch te werken kunnen structureel gezondere keuzes gemaakt worden.

Ergonomische hulpmiddelen

De functie van ergonomische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een monitorstandaard, documenthouder, muis of voetenbank) is het verbeteren van de werkhouding. Het kan ook voorkomen dat wij juist het advies geven om bepaalde ergonomische hulpmiddelen van de werkplek te verwijderen. Advies over ergonomische hulpmiddelen is persoonlijk. Het zomaar gebruikmaken van dit soort middelen, omdat deze toevallig voorhanden zijn, blijkt over het algemeen geen soelaas te bieden en wordt dan ook afgeraden.

TESTIMONIALS

Wil je meer weten?

Wij stellen graag vrijblijvend een offerte voor je op.

STUUR EEN BERICHT

    CONTACT DETAILS