scan binnenklimaat

De kwaliteit van het binnenklimaat is van invloed op de gezondheid, werkprestaties en productiviteit van medewerkers. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot klachten aan de ogen en luchtwegen. De binnenklimaatscan van ErgoProfs bestaat uit meerdere klimaatmetingen, deze metingen geven een indicatie van de kwaliteit van het binnenklimaat. Op basis van deze gegevens kunnen maatregelen getroffen worden om het binnenklimaat te verbeteren of over te gaan tot nader onderzoek door een arbeidshygi├źnist.

Werkwijze

In de werkruimtes worden de volgende metingen verricht:

Binnentemperatuur
Temperatuur wordt door iedereen anders beleefd en is vaak een aanleiding voor klachten. Afhankelijk van persoonlijke voorkeur, kleding, activiteit, luchtsnelheid en relatieve luchtvochtigheid wordt de binnentemperatuur wel of niet als aangenaam ervaren. 

Relatieve luchtvochtigheid
Met de relatieve luchtvochtigheid (RV %) wordt de hoeveelheid vocht in de lucht aangeduid. Met name in de wintermaanden en bij vorst bevat de (koude) buitenlucht minder vocht waardoor in gebouwen een lagere relatieve vochtigheid ontstaat. Door een te lage luchtvochtigheid kan irritatie aan de ogen en slijmvliezen ontstaan.

CO2-gehalte
CO2 is een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O), ook wel kooldioxide genoemd. Kooldioxide is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Mensen produceren CO2 bij het uitademen omdat zuurstof na inademing wordt omgezet in kooldioxide. In de meeste gebouwen kan dit worden aangemerkt als enige bron van CO2. Door voldoende ventilatie wordt de CO2 afgevoerd; wanneer een ruimte onvoldoende geventileerd is zal de lucht bedompt ruiken en ontstaat een te hoog CO2-gehalte. Een te hoog CO2-gehalte kan klachten als hoofdpijn en vermoeidheid en slechte concentratie veroorzaken.  

Lux
De richtlijn voor kantoorverlichting en lichtinval schrijft voor dat er sprake moet zijn van een gelijkmatige verdeling van het licht op het werkvlak (bijvoorbeeld bureaublad), en een minimale lichtopbrengst van 400 lux.

Wil je een offerte ontvangen voor een scan van het binnenklimaat of meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie neem dan contact met ons op via info@ergoprofs.nl of bel 020-753 15 67.

Werkplekonderzoek

preventief of klacht gerelateerd

Werkplekonderzoek Direct offerte aanvragen