gezond werken

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer is een breed begrip. Door veiligheidsrisico’s binnen de organisatie in kaart te brengen wordt inzicht verkregen in het werkproces, de inrichting van de werkplek en de eventuele knelpunten. Op basis van deze informatie en urgentie kan een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd.

ErgoProfs heeft diverse diensten en producten ontwikkeld die onderdeel kunnen uitmaken van dit plan van aanpak. Op basis van de behoefte vanuit de organisatie kun je kiezen voor de volgende mogelijkheden: 

Werkplekonderzoek

preventief of klacht gerelateerd

Werkplekonderzoek Direct offerte aanvragen