Preventief werkplekonderzoek (Totaal +)

Ons TOTAAL+ pakket omvat de volgende modules:

  • ErgoPaspoort
  • Werkplekchecklist
  • Persoonlijke intake
  • Metingen binnenklimaat
  • Rapportage
  • Informatiebijeenkomst werkplekinstellingen (+)
  • Vitaliteitsenqu√™te (+)
  • Evaluatiegesprek (+)

Preventief werkplekonderzoek is gericht op het verminderen van fysieke overbelasting en het voorkomen of verminderen van klachten aan het bewegingsapparaat. Deze module omhelst alle aspecten van een compleet preventief werkplekonderzoek. Naast een goed ingestelde werkplek, advies over de werkhouding en het beweeggedrag, speelt ook de werkomgeving en het binnenklimaat een belangrijke rol bij verzuimpreventie.  

Beweeggedrag

Een goed ingestelde werkplek is de juiste basis maar geeft geen garantie voor gezond (zit-)gedrag. Door verkeerd bewegen en/of langdurig stilzitten kunnen spieren overbelast raken, dit kan (permanente) schade veroorzaken. Door de medewerker meer inzicht te geven in bestaand gedrag en alternatieve methoden aan te reiken om dynamisch te werken kunnen structureel gezondere keuzes gemaakt worden.  

Metingen binnenklimaat 

Een slecht binnenklimaat en verkeerde opstelling van de werkplek kunnen klachten veroorzaken. Tijdens het werkplekonderzoek wordt gebruik gemaakt van professionele meetapparatuur om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het binnenklimaat. Er worden verschillende metingen verricht (temperatuur, licht en luchtvochtigheid) in de ruimten waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.  Daarnaast wordt gelet op de juiste opstelling van de werkplek ten opzichte van lichtinval en/of luchttoevoer.

Het resultaat

Na afloop van het werkplekonderzoek beschikt de medewerker over de juiste kennis als het gaat om belasting en ontlasting van het lichaam. De medewerker kan de eigen stoel correct instellen en zijn of haar werkplek praktisch en veilig inrichten. De werkgever wordt door middel van een uitgebreide rapportage op de hoogte gebracht van de eventuele ergonomische knelpunten op de werkplek en ontvangt advies hoe deze te verhelpen en de werkplek te optimaliseren. 

Wil je een offerte ontvangen voor preventief werkplekonderzoek of meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie neem dan contact met ons op via info@ergoprofs.nl of bel 020-753 15 67.

Werkplekonderzoek

preventief of klacht gerelateerd

Werkplekonderzoek Direct offerte aanvragen